fbpx

מה ההבדל בין אבחון טובה לאבחון מוקסו ?

אבחון מוקסו  ואבחון טובה שניהם מבדקים המהווים כלי עזר עבור הנוירולוג על מנת לאבחן הפרעת קשב וריכוז. האבחונים הללו ממוחשבים ובודקים קשב מתמשך לפי מספר מדדים. שתי הבדיקות מציגות את זמן התגובה , רמת הקשב והאימפולסיביות של הנבדק.

 

 

במהלך המבדק באבחון מוקסו ( MOXO ) בניגוד לאבחון טובה (TOVA) , מופיעים  מסיחים שמיעתיים ומסיחים חזותיים וכן קומבינציה של שני סוגי המסיחים. כאשר בחלקו הראשון והאחרון של אבחון מוקסו ( MOXO ) המבדק מתבצע  בסביבה שקטה כדי לראות את ההבדלים בתפקוד ביחס לפעילות נוכח גירויים מסיחי דעת .  בנוסף לזאת בניגוד לאבחון טובה , במוקסו מופיע גם מדד נוסף – היפראקטיביות .

לאבחונים שני חלקים האורכים בין רבע שעה לעשרים דקות.

חלק ראשון ללא טיפול תרופתי ובמידת הצורך (כאשר התוצאה לא תקינה) מבצעים חלק ב בהשפעת טיפול תרופתי.

בהשוואה בין המבדקים מסיקים מסקנות ראשוניות אודות השפעת הכדור על הנבדק. יש רופאים שמבקשים לבצע לנבדק את שני חלקיו בכל מקרה. ההבדל בין תוצאות הבדיקה מסייעות לרופא באבחנה.

אבחון המוקסו ואבחון טובה הינם כלי עזר המספקים יחד עם כלים נוספים תמונה אודות הנבדק ומסייעים לאבחנה מדוייקת ככל האפשר.

צרו קשר

המחופשים ביותר

מבחן BRC הוא מבחן נוירולוגי ממוחשב שתפקידו לסייע לאנשי המקצוע להבין את הקשיים עימם מתמודד המטופל, לעזור להגיע לאבחנה מדויקת ולהתאים תכנית טיפול באופן אישי לכל מטופל.

אבחון או מבחן דידקטי הוא תהליך באבחנה של לקויות למידה. האבחון מתבצע על ידי איש מקצוע מתחום תורת ההוראה, ובו נבדקות יכולות קוגניטיביות כגון חשיבה ועיבוד מידע, כישורי קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה, זיכרון והתארגנות. מטרת האבחון היא לסייע באיתור סיבות לכשלים לימודיים במטרה לבנות או לשפר תוכנית לימודים מותאמת על מנת לאפשר ללומד למצות את יכולותיו הלימודיות.

בדיקת TOVA היא בדיקה ממוחשבת מסוג CPT) Continuous Performance Test) או בעברית – מבחן התפקוד המתמשך. דוגמאות נוספות למבחנים מסוג זה הם בדיקת ה-BRC, מוקסו וכדומה. הייחודיות של הבדיקה היא שהיא לא דורשת ידע מוקדם של שפה או חשבון לשם ביצועה, כמו בדיקות ממוחשבות אחרות.​

אבחון מוקסו : מבחן מוקסו : MOXO TEST : MOXO הינו כלי עזר מדעי שפותח בארץ לאבחון והערכה טיפולית של הפרעות קשב וריכוז. זהו מבחן ממוחשב חדשני

אבחון פסיכודידקטי בוחן את תפקודו הלימודי של התלמיד, ובעצם- תפקודו של אדם בכל גיל ובכל תחומי החיים, מושפע לא רק מיכולותיו השכליות. פעמים רבות אנו מסתכלים על מכלול הגורמים המעורבים בחייו.
שני ילדים בעלי יכולות קוגניטיביות דומות יתפקדו בבית הספר באורח שונה לגמרי אם, למשל, האחד מגיע מסביבה מאוד מטפחת המעודדת אותו לקרוא וללמוד, והשני מגיע מסביבה דלה יותר.

מרכז למידה

אבחון הממפה את הנקודות החזקות מול הקשיים . פיתוח תוכניות לימוד אישיות ויישומה, הקניית אסטרטגיות למידה בהנה והבעה , פיתוח זיכרון ויכולות ארגון של הנלמד העצמה רגשית ושיפור דימוי עצמי בכל שיעור .

כל הזכויות שמורות clickin360