fbpx

אבחון דידקטי לילדים ומבוגרים

אבחון או מבחן דידקטי הוא תהליך באבחנה של לקויות למידה. האבחון מתבצע על ידי איש מקצוע מתחום תורת ההוראה, ובו נבדקות יכולות קוגניטיביות כגון חשיבה ועיבוד מידע, כישורי קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה, זיכרון והתארגנות. מטרת האבחון היא לסייע באיתור סיבות לכשלים לימודיים במטרה לבנות או לשפר תוכנית לימודים מותאמת על מנת לאפשר ללומד למצות את יכולותיו הלימודיות.

השימוש באבחון דידקטי נעשה כחלק מהערכת התפקוד באבחון ליקויי למידה. האבחון עוסק במיפוי קשייו וכשריו של הנבדק בתחומי הלמידה השונים. המיפוי נעשה תוך אפיון של מיומנויות למידה בסיסיות, ובכללן: קריאה וכתיבה, הבעה בכתב ובעל פה וחשבון. האבחון מתאר גם את הצד ההתנהגותי, מזהה את אסטרטגיות הלמידה הקיימות ובודק את היעילות שלהן 

 מטרת אבחון דידקטי

על פי רוב, תהליך האבחון נערך כדי לאמת או לשלול חשד כלשהו‏ ללקות למידה. מטרתו של האבחון היא לגלות קשיים ולהתוות את הבסיס להמשך הטיפול בקשיים שנתגלו, תוך מציאת דרכים לעקיפת הקשיים הללו. בהתאם לכך, האבחון הדידקטי משמש בסיס לבנייה ושיפור של תוכנית חינוכית לתלמיד במסגרת בית הספר‏ ומסייע רבות להתאמת התוכנית הטיפולית. מטרה נוספת של האבחון היא לספק לנבדק התאמות במבחנים, על מנת שיוכל למצות את יכולתו הלימודית על הצד הטוב ביותר בהתאם לקשיים הלימודיים שלו.

תחומי הבדיקה של האבחון הדידקטי

האבחון הדידקטי בודק את התפקוד האקדמי של הנבדק במיומנויות היסוד‏:

קריאה – שטף, דיוק וקצב הקריאה, שליטה ביסודות הקריאה, פענוח מילים בתוך הקשר וללא הקשר, קריאת מילות תפל, הפקת משמעות מהכתוב וכו'

כתיבה – קצב, כתב היד, ארגון, עיצוב, כתיב, ויכולת ההבעה.

חשיבה מתמטית – תפקודי חישוב אוטומטיים, שליטה באלגוריתם חשבוני, הבנה מתמטית, הבנה גאומטרית וכו'.

כמו כן, הוא בודק את התפקודים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה‏:

תפיסה חזותית, מרחבית ושמיעתית.

תפקודים ויזו-מוטוריים וגרפו-מוטוריים.

תפקודי הזיכרון על היבטיהם השונים: זיכרון מידי, זיכרון עבודה, זיכרון לטווח קצר, זיכרון לטווח ארוך וזיכרון רצף.

תפקודי השפה הדבורה והכתובה: אוצר מילים, ניסוח וארגון של המבע המילולי, מהירות שיום ושטף שפתי, תחביר, עיבוד פונולוגי ועוד.

סגנון העבודה: קצב, תכנון, התארגנות, אסטרטגיית למידה ומנגנוני פיצוי ובקרה.

בנוסף לכל האמור לעיל האבחון הדידקטי יכול לסייע בגילוי בעיות רגשיות אצל הנבדק.

הסיבות להפניה ל אבחון דידקטי

אבחון דידקטי על פי משרד החינוך, בית הספר צריך להפנות את התלמיד לאבחון דידקטי כאשר יש יסוד להניח, על סמך התערבות חינוכית והיכרות עם התלמיד, שהכשלים בלמידה הם על רקע של ליקויי למידה ראשוניים (ללא עדויות לקשיים נוספים), או שקיים פער לא מוסבר בין היכולת השכלית המשוערת לתפקודו של התלמיד. לרוב חשד זה יתעודד בעקבות קשיים לימודיים והישגים נמוכים מהמצופה.

מהלך האבחון

האבחון מתבצע מול מאבחן דידקטי המוסמך לכך על ידי משרד החינוך. האבחון אורך 4–6 שעות, במספר מפגשים, כתלות בצורכי הנבדק. האבחון תקף לתקופה של חמש שנים בלבד.

כלי אבחון

כלי האבחון נועדו לספק למאבחן את המידע הנדרש לכתיבת האבחון ומתן אבחנה על פי הנדרש בחוק על ידי מדידה והערכה. כדי להחליט אם כלי מסוים מתאים לצורכי אבחון נבדק תחום ההערכה שלו לאור המדדים לבדיקות אבחון של תורת המבחנים. כמו כן, כדי לדעת אם הערכים שנמדדו תקינים או לא ביחס להתפלגות נורמלית באוכלוסייה, הם מושווים לנורמה. משום שכל כלי מספק מידע מסוג מסוים בלבד, אבחנה אינה נקבעת על סמך ממצאים של כלי בודד.

לאחר סיום האבחון והסקת המסקנות של המאבחן, ממצאיו מוגשים לנבדק (ובמקרה שהנבדק הוא ילד, להוריו של הנבדק). המסקנות כוללות את נקודות החוזק והקשיים של הנבדק. בנוסף נכללות דרכי התמודדות עם הקשיים שהועלו והמלצות המאבחן להתמודדות עם קשיים אלו. גם המלצות להמשך טיפול יכללו במסקנות. בעקבות האבחון מתכנסת ועדה בית-ספרית הכוללת את הצוות החינוכי המלמד, את התלמיד ונציגים מהנהלת בית הספר. הוועדה מאשרת את יישום המלצות המאבחן הדידקטי, והצוות החינוכי מחויב לפעול בהתאם להתאמות להן זכאי התלמיד

צרו קשר

המחופשים ביותר

מבחן BRC הוא מבחן נוירולוגי ממוחשב שתפקידו לסייע לאנשי המקצוע להבין את הקשיים עימם מתמודד המטופל, לעזור להגיע לאבחנה מדויקת ולהתאים תכנית טיפול באופן אישי לכל מטופל.

אבחון או מבחן דידקטי הוא תהליך באבחנה של לקויות למידה. האבחון מתבצע על ידי איש מקצוע מתחום תורת ההוראה, ובו נבדקות יכולות קוגניטיביות כגון חשיבה ועיבוד מידע, כישורי קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה, זיכרון והתארגנות. מטרת האבחון היא לסייע באיתור סיבות לכשלים לימודיים במטרה לבנות או לשפר תוכנית לימודים מותאמת על מנת לאפשר ללומד למצות את יכולותיו הלימודיות.

בדיקת TOVA היא בדיקה ממוחשבת מסוג CPT) Continuous Performance Test) או בעברית – מבחן התפקוד המתמשך. דוגמאות נוספות למבחנים מסוג זה הם בדיקת ה-BRC, מוקסו וכדומה. הייחודיות של הבדיקה היא שהיא לא דורשת ידע מוקדם של שפה או חשבון לשם ביצועה, כמו בדיקות ממוחשבות אחרות.​

אבחון מוקסו : מבחן מוקסו : MOXO TEST : MOXO הינו כלי עזר מדעי שפותח בארץ לאבחון והערכה טיפולית של הפרעות קשב וריכוז. זהו מבחן ממוחשב חדשני

אבחון פסיכודידקטי בוחן את תפקודו הלימודי של התלמיד, ובעצם- תפקודו של אדם בכל גיל ובכל תחומי החיים, מושפע לא רק מיכולותיו השכליות. פעמים רבות אנו מסתכלים על מכלול הגורמים המעורבים בחייו.
שני ילדים בעלי יכולות קוגניטיביות דומות יתפקדו בבית הספר באורח שונה לגמרי אם, למשל, האחד מגיע מסביבה מאוד מטפחת המעודדת אותו לקרוא וללמוד, והשני מגיע מסביבה דלה יותר.

מרכז למידה

אבחון הממפה את הנקודות החזקות מול הקשיים . פיתוח תוכניות לימוד אישיות ויישומה, הקניית אסטרטגיות למידה בהנה והבעה , פיתוח זיכרון ויכולות ארגון של הנלמד העצמה רגשית ושיפור דימוי עצמי בכל שיעור .

כל הזכויות שמורות clickin360