fbpx

איך לאבחן פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי הוא אבחון שמטרתו לבדוק את הסיבה לקשיי למידה ואת ההשלכה שלהם על המצב הפסיכולוגי של הנבדק.

לחלק הקוגניטיבי הבודק תפקודי אינטליגנציה יש תפקיד חשוב מאחר והוא יכול לשקף את הפוטנציאל של הילד ולהתוות את המטרה שאליה יכול הנבדק להגיע.

לקויות למידה הן הפרעות נוירולוגיות הבאות לידי ביטוי בקשיים לימודיים, בהתמודדות עם קריאה, כתיבה, עם עיבוד של מידע חזותי ועם חישובים מתמטיים.

השלב הראשון של אבחון פסיכודידקטי הוא איסוף מידע מגורמים שונים כמו הורים, מורים, גננת ועוד.

דגשים ב איך לאבחן פסיכודידקטי

מבחן פסיכודידקטי שם דגש על שלושה מוקדים: מוקד תפקוד קוגניטיבי כללי, מוקד כישורי למידה ומוקד התפקוד הרגשי.

חשוב לציין כי תוצאות המבדק עשויות להשתנות מעט עם הגיל או כאשר חלים שינויים במצב הרגשי של הנבדק.

החלק הדידקטי של המבחן בודק כישורי למידה כמו יכולת קריאה, ידע חשבוני, יכולת לחשב חישובים חשבוניים, הבנת הנקרא, תפקודי זיכרון ועוד.

הרגש ב איך לאבחן פסיכודידקטי

המוקד הרגשי בודק את החוויות הפנימיות של הילד, את החרדות שמהן הוא סובל, פחדים ועוד.

במסגרת המבחן מראים לילד ציור המשקף סצנות מחיי היום יום ומבקשים ממנו לנסות לתאר את הסצנה הזו.

לעתים יתבקש הנבחן לצייר ציור ותוכן הציור מלמד על עולמו הרגשי.

במרכז גלאי – מרכז לאבחון  וקידום כישורי למידה יכולים לעזור לילדים הסובלים מלקות למידה. צרו קשר, שיחת ייעוץ ללא התחייבות!

צרו קשר

המחופשים ביותר

מבחן BRC הוא מבחן נוירולוגי ממוחשב שתפקידו לסייע לאנשי המקצוע להבין את הקשיים עימם מתמודד המטופל, לעזור להגיע לאבחנה מדויקת ולהתאים תכנית טיפול באופן אישי לכל מטופל.

אבחון או מבחן דידקטי הוא תהליך באבחנה של לקויות למידה. האבחון מתבצע על ידי איש מקצוע מתחום תורת ההוראה, ובו נבדקות יכולות קוגניטיביות כגון חשיבה ועיבוד מידע, כישורי קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה, זיכרון והתארגנות. מטרת האבחון היא לסייע באיתור סיבות לכשלים לימודיים במטרה לבנות או לשפר תוכנית לימודים מותאמת על מנת לאפשר ללומד למצות את יכולותיו הלימודיות.

בדיקת TOVA היא בדיקה ממוחשבת מסוג CPT) Continuous Performance Test) או בעברית – מבחן התפקוד המתמשך. דוגמאות נוספות למבחנים מסוג זה הם בדיקת ה-BRC, מוקסו וכדומה. הייחודיות של הבדיקה היא שהיא לא דורשת ידע מוקדם של שפה או חשבון לשם ביצועה, כמו בדיקות ממוחשבות אחרות.​

אבחון מוקסו : מבחן מוקסו : MOXO TEST : MOXO הינו כלי עזר מדעי שפותח בארץ לאבחון והערכה טיפולית של הפרעות קשב וריכוז. זהו מבחן ממוחשב חדשני

אבחון פסיכודידקטי בוחן את תפקודו הלימודי של התלמיד, ובעצם- תפקודו של אדם בכל גיל ובכל תחומי החיים, מושפע לא רק מיכולותיו השכליות. פעמים רבות אנו מסתכלים על מכלול הגורמים המעורבים בחייו.
שני ילדים בעלי יכולות קוגניטיביות דומות יתפקדו בבית הספר באורח שונה לגמרי אם, למשל, האחד מגיע מסביבה מאוד מטפחת המעודדת אותו לקרוא וללמוד, והשני מגיע מסביבה דלה יותר.

מרכז למידה

אבחון הממפה את הנקודות החזקות מול הקשיים . פיתוח תוכניות לימוד אישיות ויישומה, הקניית אסטרטגיות למידה בהנה והבעה , פיתוח זיכרון ויכולות ארגון של הנלמד העצמה רגשית ושיפור דימוי עצמי בכל שיעור .

כל הזכויות שמורות clickin360