fbpx

לקות שפתית

הילד שלי יודע לקרוא ולכתוב היטב אבל מתקשה בהבנת הנקרא האם זו לקות?

הלקות המוכרת ביותר, אבל לא בהכרח השכיחה היא הדיסלקציה המתבטאת בקושי ברכישת הקריאה בהתאם לגיל.
הקריאה תהיה משובשת, איטית מידי ומצרפת והילד יתקשה להבין את הנקרא, לעיתים נראה גם שגיאות כתיב.
אולם ישנה לקות נוספת בתחום השפתי שביטויה לא יהיה בהכרח בלקות בקריאה. הילד יקרא באופן שוטף ורהוט
ויכתוב יפה, אבל יתקשה להבין את הנקרא על רקע של קשיים בשליפה ובזיכרון שמיעתי, אוצר מילים נמוך לגיל,
ידע כללי ויכולת הבעה נמוכים לגילו וכדומה. תלמידים עם לקות שפתית פעמים רבות יתקשו ברכישת שפה זרה.
בעברית הם עוד איכשהו יסתדרו כיוון שזו שפה יומיומית ומדוברת, אולם באנגלית נראה הנמכה בולטת
בתפקודם ובהישגיהם.
הטיפול יהיה ע"י הוראה מתווכת שבה נלמד את הילד איך לעקוף את קשייו ולזכור טוב יותר וכיצד לעבד ולהבין
מידע באופן יעיל יותר. כמו כן ניתן התאמות בדרכי ההוראה וההיבחנות. ילדים עם לקות שפתית יכולים להיעזר
במשחקים דידקטיים לפיתוח החשיבה והשפה, הרחבת אוצר המילים, מילים נרדפות, שליפה וזיכרון.

ניתן לקבל שמות של משחקים באמצעות פנייה למרכז גלאי.

צרו קשר

המחופשים ביותר

מבחן BRC הוא מבחן נוירולוגי ממוחשב שתפקידו לסייע לאנשי המקצוע להבין את הקשיים עימם מתמודד המטופל, לעזור להגיע לאבחנה מדויקת ולהתאים תכנית טיפול באופן אישי לכל מטופל.

אבחון או מבחן דידקטי הוא תהליך באבחנה של לקויות למידה. האבחון מתבצע על ידי איש מקצוע מתחום תורת ההוראה, ובו נבדקות יכולות קוגניטיביות כגון חשיבה ועיבוד מידע, כישורי קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה, זיכרון והתארגנות. מטרת האבחון היא לסייע באיתור סיבות לכשלים לימודיים במטרה לבנות או לשפר תוכנית לימודים מותאמת על מנת לאפשר ללומד למצות את יכולותיו הלימודיות.

בדיקת TOVA היא בדיקה ממוחשבת מסוג CPT) Continuous Performance Test) או בעברית – מבחן התפקוד המתמשך. דוגמאות נוספות למבחנים מסוג זה הם בדיקת ה-BRC, מוקסו וכדומה. הייחודיות של הבדיקה היא שהיא לא דורשת ידע מוקדם של שפה או חשבון לשם ביצועה, כמו בדיקות ממוחשבות אחרות.​

אבחון מוקסו : מבחן מוקסו : MOXO TEST : MOXO הינו כלי עזר מדעי שפותח בארץ לאבחון והערכה טיפולית של הפרעות קשב וריכוז. זהו מבחן ממוחשב חדשני

אבחון פסיכודידקטי בוחן את תפקודו הלימודי של התלמיד, ובעצם- תפקודו של אדם בכל גיל ובכל תחומי החיים, מושפע לא רק מיכולותיו השכליות. פעמים רבות אנו מסתכלים על מכלול הגורמים המעורבים בחייו.
שני ילדים בעלי יכולות קוגניטיביות דומות יתפקדו בבית הספר באורח שונה לגמרי אם, למשל, האחד מגיע מסביבה מאוד מטפחת המעודדת אותו לקרוא וללמוד, והשני מגיע מסביבה דלה יותר.

מרכז למידה

אבחון הממפה את הנקודות החזקות מול הקשיים . פיתוח תוכניות לימוד אישיות ויישומה, הקניית אסטרטגיות למידה בהנה והבעה , פיתוח זיכרון ויכולות ארגון של הנלמד העצמה רגשית ושיפור דימוי עצמי בכל שיעור .

כל הזכויות שמורות clickin360