fbpx

שאלון מקוון – להורה

שאלון להורים למועמד לאבחון

הינכם מתבקשים למלא את השאלון הבא. תשובותיכם לשאלות המוצגות להלן חשובות לנו ביותר, בעיקר לשם מתן המלצות לבית הספר ולשם בניית תוכנית יישומית. לכן ענה/י בפרוט רב ככל שניתן.

פרטי התלמיד\ה

תאריך לידה

פרטי המשפחה

מידע על התלמיד\ה:

שאלות על תקופת הגן

סוג הגן(חובה)

בבית הספר

סוג הכיתה(חובה)
סוג האבחון המבוקש:(חובה)
אבחונים מומלצים לדעתך בנוסף לאבחון דידקטי(חובה)
נא עבור על השאלות על מנת לוודא שענית על הכל(חובה)
מאובחן הנוטל תרופות ייקח אותן ביום האבחון(חובה)
אני מאשר\ת את הפרטים(חובה)
תאריך(חובה)